ประเพณี

งานประเพณี ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเพณีประจำเดือน มกราคม

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอหล่มสัก ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเคารพสักการะและเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของ พ่อขุนผาเมือง ปูชนียบุคคลของชาติไทย โดยจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผาเมือง การจัดประกวดเส็งกลอง คือแข่งขันตีกลอง การลอยโคมไฟ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการรับประทานอาหารตามประเพณีพาข้าวแหย่ง พร้อมชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบแสง-เสียง เรื่องพ่อขุนผาเมือง และมหรสพสมโภชอีกมากมาย

เทศกาลชิมมะขามหวานเพชรบูรณ์เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะขามหวานที่มีคุณภาพดีและรสชาดหวานสนิท นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตจากมะขาม โดยจัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดขบวนแห่มะขามหวานจากอำเภอต่าง ๆ การประกวดธิดามะขามหวาน การแสดงทางวัฒนธรรม และมหรสพอีกมากมายรวมทั้งการจำหน่ายมะขามหวานพันธุ์ดี จากอำเภอต่าง ๆ ของเพชรบูรณ์

แข่งเรือภูเขา

ช่วงประเพณีลอยกระทง ลำน้ำเข็กน้อย ต. หนองแม่นา มีกิจกรรมประเพณีอุ้มพระลงเรือ                อำเภอเขาค้อ   0-0567-8066

ประเพณีปีใหม่ชาวไทย ภูเขาเผ่าม้ง

26 ธันวาคม – 1   มกราคม ที่  อบต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ มีกิจกรรมประเพณีม้ง การละเล่นพื้นบ้าน     (โยนลูกช่วง) ประกวดทิดาม้ง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ อยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวอำเภอศรีเทพ โดยในทุกปี ชาวอำเภอศรีเทพจะมีการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อศรีเทพ นอกจากนั้นยังมีการเฉลิมฉลองและการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พร้อมการแสดงมหรสพต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ประจำเดือน มีนาคม

ท่องไพรที่น้ำตกตาดหมอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม สมบูรณ์และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบูรณ์มากนัก ในช่วงเทศกาลท่องไพรที่น้ำตกตาดหมอก ท่านจะได้พบกับความสวยงามของสภาพป่าและน้ำตกที่สวยงาม ซึ่งได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับนำชม และบรรยายแก่นักท่องเที่ยวผู้สนใจธรรมชาติ ให้ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างครบถ้วน ตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

ประจำเดือน เมษายน

    งานประเพณีวันสงกรานต์   ประเพณีสงกรานต์จังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 13 เมษายน โดยจะมีการจัดขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสงกรานต์ พร้อมด้วยรถที่ได้รับการตกแต่งสวยงามไปรอบเมือง นอกจากนั้นยังมีการสรงน้ำพระพุทธมหาธรรมราชาที่วัดไตรภูมิอีกด้วย

ประจำเดือนพฤษภาคม

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น้ำหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิด โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาอย่างครบครันซึ่งในช่วงดังกล่าว ทางอุทยานฯ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่สำหรับบรรยาย พร้อมทั้งนำนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูดาว โดยให้ความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมชมความงดงามของป่า และชมร่องรอยของสัตว์ป่าต่างๆ ภายในอุทยานฯ

ประจำเดือน มิถุนายน

  เทศกาลชิมขนมจีนหล่มเก่า ขนมจีนหล่มเก่า เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้มีการจัดทำขนมจีน ซึ่งเป็นแบบฉบับของหล่มเก่า คือขนาดพอดีคำ พร้อมรับประทานร่วมกับน้ำยา 4 ชนิด ได้แก่ น้ำพริก น้ำยา น้ำยาป่า และน้ำปลาร้า โดยรับประทานร่วมกับเครื่องเคียงได้แก่ กุนเชียงหล่มสัก แหนม ผักสด ผักดอง ฯลฯ ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว ชาวอำเภอหล่มเก่าจะมีการประกวดการทำขนมจีนที่ได้คิดค้นสูตรต่าง ๆ มาอย่างหลากหลาย ตลอดจนมีการออกร้านจำหน่ายขนมจีนตลอดงาน

ประจำเดือน  กรกฏาคม

   เทศกาลเที่ยวเมืองศรีเทพอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในประกอบไปด้วยโบราณสถานแบบทราวดี และเขมรโบราณที่งดงามมากมาย โดยจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งชมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และสัมผัสกับอู่อารยธรรมอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่ศรีเทพ โดยมีวิทยากรบรรยายสรุปแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย

ประจำเดือน  สิงหาคม

   เทศกาลกินไก่วิเชียรบุรี ไก่ย่างวิเชียรบุรี เป็นไก่ย่างที่มีรสชาดอร่อย เนื้อนุ่ม หนังกรอบ รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสามแยกวิเชียรบุรี มักนิยมแวะรับประทาน พร้อทั้งซื้อติดมือกลับบ้านเป็นของฝากอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว ชาวอำเภอวิเชียรบุรี จะมีการประกวดไก่ย่างรสเด็ด พร้อมทั้งออกร้านจำหน่ายไก่ย่าง และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ประจำเดือน ตุลาคม 

     งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในทุกปีช่วงเทศกาลสารทไทย ชาวเพชรบุรณ์จะมีประเพณีอุ้มพระดำน้ำ โดยมีการจัดขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ โดยจัดแห่รอบเมืองทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อนำไปบริเวณลำน้ำหน้าโบสถ์ชนะมาร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำทั้ง 2 ทิศ ตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุข ต่อจากนั้นจึงมีการนำพระพุทธมหาธรรมราชาไปประดิษฐานหน้าศาลกลางจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำและชมมหรสพสมโภชตลอดงาน

ประจำเดือนพฤศจิกายน

  งานวันข้าวหลาม ทุกปีชาวอำเภอน้ำหนาว จะจดงานวันข้าวหลามตามสูตรของตนเอง โดยชาวบ้านจะทำข้าวหลามตามสูตรของตนเอง และนำมาประกวด พร้อมทั้งจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมา และเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำหนาว

ประจำเดือน ธันวาคม

 ป่าเปลี่ยนสีที่น้ำหนาวในช่วงการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝน สู่ฤดูหนาว จะทำให้ผืนป่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม ซึ่งปรากฎการณ์นี้นับว่าหาชมได้ยากในเมืองไทย นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องความงดงามของธรรมชาติ จึงไม่ควรพลาดที่จะชมผืนป่าเปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s